BMW Art Cars in Warsaw (2014-09-28)

Zdjęcia z wystawy BMW Art Cars na Zamku Ujazdowskim (http://www.bmw-art-cars.pl/).

Pictures of the BMW Art Cars exhibition at the Ujazdowski Castle in Warsaw  (http://www.bmw-art-cars.pl/).